USLUGA POMOĆI U KUĆI

OPIS POSLOVA
GERONTODOMAĆICE:

 • Donošenje obroka i priprema lakih obroka
 • Pomoć pri hranjenju korisnika
 • Pomoć pri oblačenju
 • Održavanje higijene prostora
 • Nabavka namirnica i lekova
 • Odvođanje kod lekara
 • Šetnja
 • Plaćanje kućnih računa
 • Pranje i peglanje veša
 • Druženje

CENOVNIK USLUGE
GERONTODOMAĆICE:

 • 1 sat dnevno 500 RSD (uslugu dužine 1 sata na dan je moguće ugovoriti samo ugovaranjem svakodnevnih poseta na mesečnom nivou – 5 ili 6 radnih dana u nedelji)
 • 2 sata dnevno 900 RSD
 • 4 sata dnevno 1.600 RSD
 • 8 sati dnevno 2.800 RSD
 • 12 sati dnevno 3.600 RSD
 • Radni odnos 5 dana po 8 sati 44.100 RSD za ugovor na mesečnom nivou, za brigu gerontodomaćice o Vašem starijem licu 8 sati na dan 5 dana u nedelji, dobićete popust od 25% u odnosu na dnevnu cenu od 8 sati

CENOVNIK
OSTALIH USLUGA:

 • Procena socijalnog radnika 2.500 RSD
 • Procena psihologa 2.500 RSD
 • Rad radnog terapeuta 2.000 RSD/sat
 • Rad fizioterapeuta 2.000 RSD/sat
 • Poseta lekara opšte prakse 3.000 RSD

Pored osnovnog cenovnika mogu se ugovoriti i druge usluge koje Agencija za pomoć i brigu o starima “Sana 013” moze da pruži, a koje poboljšavaju socijalni i zdravstveni status korisnika, kao što su: poseta lekara specijaliste, dijetetičara-nutricioniste, obezbeđivanje majstora za sve vrste kućnih popravki itd.

USLUGA KUĆNE NEGE

OPIS POSLOVA
KUĆNE NEGE:

 • Davanje propisane terapije lekova
 • Hranjenje korisnika
 • Presvlačenje korisnika
 • Kupanje korisnika
 • Zamena pelena
 • Pratnja pri odvođanju kod lekara
 • Nadzor u postoperativnom toku
 • Nadzor u postbolničkom negovanju
 • Prevencija i nega antidekubit rana

CENOVNIK USLUGE
GERONTONEGOVATELJICE:

 • 2 sata dnevno 1.400 RSD
 • 4 sata dnevno 2.400 RSD
 • 8 sati dnevno 3.600 RSD
 • 12 sati dnevno 4.800 RSD
 • radni odnos 5 dana po 8 sati 56.700 RSD (za ugovor na mesečnom nivou, za brigu medicinske sestre ili gerontonegovateljice o Vašem starijem licu 8 sati na dan, dobićete popust od 25% u odnosu na dnevnu cenu od 8 sati)

CENOVNIK JEDNOKRATNIH USLUGA MEDICINSKIH SESTARA:

 • Kupanje 1.200 RSD
 • Zamena pelene 600 RSD
 • Klistiranje čepić/mikroklizma 1.000 RSD
 • Plasiranje/zamena katetera kod žena 1.000 RSD
 • Davanje injekcija IM i IV po nalogu lekara 300-500 RSD
 • Davanje intravenske infuzije po nalogu lekara 1.200 RSD
 • Postoperativno previjanje rana 800 RSD
 • Nega dekubitalnih rana 800 RSD

CENOVNIK OSTALIH USLUGA:

 • Procena socijalnog radnika 2.500 RSD
 • Procena psihologa 2.500 RSD
 • Rad radnog terapeuta 2.000 RSD/sat
 • Rad fizioterapeuta 2.000 RSD/sat
 • Poseta lekara opšte prakse 3.000 RSD

Pored osnovnog cenovnika mogu se ugovoriti i druge usluge koje Agencija za pomoć i brigu o starima “Sana 013” moze da pruži, a koje poboljšavaju socijalni i zdravstveni status korisnika, kao što su: poseta lekara specijaliste, dijetetičara-nutricioniste, obezbeđivanje majstora za sve vrste kućnih popravki…

USLUGA ČIŠĆENJA

 • Čišćenja stanova našim sredstvima: 500 RSD/h
 • Peglanja veša peglom: 200 RSD/kg(za više od 5kg dolazimo po vaš veš)