AGENCIJA ZA POMOĆ I BRIGU O STARIMA  “SANA 013”

JE AGENCIJA REGISTROVANA I LICENCIRANA ZA POMOĆ I NEGU STARIH, BOLESNIH I SVIH DRUGIH KOJIMA JE POMOĆ POTREBNA.

NAŠA DELATNOST

POMOĆ U KUĆI

KOJU PRUŽAJU ISKUSNE AKREDITOVANE GERONTODOMAĆICE

KUĆNA NEGA

KOJU PRUŽAJU ISKUSNE GERONTONEGOVETELJICE I MEDICINSKE SESTRE

CILJ Agencije za pomoć i brigu o starima "Sana 013"
je da potpuno zbrine stariju osobu, i sve druge kojima je pomoć potrebna, u okviru svog porodičnog okruženja i doma, kada su u pitanju potrebe usluge pomoći u kući i kućne zdravstvene nege.

U svom radu koristićemo individualni pristup svakom korisniku naših usluga, uz naglašen profesionalni i kvalitetni radno-poslovni odnos. Našim budućim korisnicima bićemo čvrst oslonac u njihovom životu, a članovima njihovih porodica neko ko će ih dostojno zameniti kada iz bio kojih razloga nisu tu.

Naš tim čine iskusni profesionalci sa višegodišnjim iskustvom u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, odlično poznajemo posao kojim se bavimo, a to je svakako garancija uspešnog rada i buduće saradnje sa Vama. U našem timu su operativni menadžer, socijalni radnik, psiholog, specijalni pedagog, radni terapeut, fizioterapeut, nutricionista- dijetetičar, ljubazne medicinske sestre i negovateljice, i gerontodomaćice sa stečenim akreditovanim, međunarodno priznatim sertifikatima. Svaki saradnik iz našeg tima je vrlo odgovorno biran, i poseduje zavidnu radnu biografiju u svom poslu. Svakog našeg zaposlenog ćemo redovno pratiti u njegovom radu, kako bismo po potrebi poboljšali kvalitet naših usluga i zadovoljili zahteve svakog našeg korisnika pojedinačno.

sana013background

Važno je napomenuti još dve činjenice

Agencija za pomoć i brigu o starima "Sana 013" je registrovana u skladu sa Zakonom i svim pozitivnim propisima.

Agencija za pomoć i brigu o starima "Sana 013" potpisuje Ugovor o poslovnoj saradnji sa svakim budućim korisnikom naših usluga.

sana013background

Agencija "Sana 013" omogućava da licima u stanju socijalne potrebe za kućnom negom i pomoći u kući , bilo da su pitanju pokretna (nezavisna), polupokretna (poluzavisna) ili nepokretna (zavisna lica) lica, bude pružena usluga stručno osposobljenih i kvalifikovanih lica. Pomoći ćemo Vaši starijima i ukoliko su u početnom stadijumu demencije, radom na očuvanju njihovih sposobnosti i funkcija. Stručno osposobljeno i kvalifikovano osoblje pružiće Vam i tu zahtevnu uslugu. Nemojte dozvoliti da vaši roditelji, bake, deke i rođaci, budu sami veći deo dana, nedelje, meseca. Mi smo tu da Vam pomognemo da prebrode Vaš objektivni nedostatak slobodnog vremena, koje biste posvetili njima.